"Автосервиз Полмо" - 0888 900 700

За "Полмо Авто" ЕООД

За сервиза - polmoavtoДружество "Полмо Авто" ЕООД е създадено през 1962г. След приватизацията на "Полмо Авто" ЕООД през 1995г. 100% от дяловете му са изкупени от мениджърски екип. През последните две години е извършена сериозна реконструкция и модернизация на сградите, внедрено е ново модерно оборудване в автосервиза с цел подобряване качеството на извършваните услуги и условията за работа на персонала.
Понастоящем "Полмо Авто" ЕООД управлява няколко търговски обекта, разположени на обща площ 19 декара и се намира на адрес – кв. Орландовци, ул. ”Мара Бунева” №99, а именно:

- автосервиз;
- магазин за резервни авто части;
- открити и закрити складови площи;
- рекламни пана и площи.

Сервизно хале - polmoavtoСлед проведени през 2008г. и 2009г. конкурси, "Полмо Авто" ЕООД е избран за партньор при поддържане на транспортната техника на държавни ведомства, като: Министерство на отбраната, Министерство на здравеопазването, ДАМС, на корпоративни клиенти, като Военно-медицинска академия, “К&К Електроникс” ООД, “Браво” ООД и други. Въз основа на сключените договори със застрахователните дружества ЗПАД “ДЗИ-ОЗ” и ЗАД “Алианц България”, ЗАД „Булстрад” в автосервиза се възстановяват катастрофирали автомобили, застраховани към тях. Общо през 2007г. сервизът е обслужил около 70хил. автомобила, като е реализирал търговски оборот от вложени авточасти и труд за 968 хил. лв., а през 2008г. – 88 хил. обслужени автомобила и приблизителен оборот за около 1225 хил. лв.
Бояджийска камера polmoavtoОт години автосервизът периодично се упълномощава от МТС за извършване на ГТП на автомобилите, независимо от типа на вградените двигатели в тях – бензинови или дизелови. Упълномощен е и за извършване на прегледи за АГУ. Дружеството е в търговски отношения с много основни вносители на авточасти.

Периодично отделните звена от производствения персонал преминават специализирано обучение за внедряване на нови технологии в ремонта на автомобилите, за прилагане на съвременни системи за отчитане и заплащане на вложения труд съобразно качеството на извършените операции и др.
В момента в  дружеството е извършен анализ на съществуващата организация на работа в сервиза и е разработена и внедрена система по управление на качеството в производствената и търговска дейност на база международните стандарти от групата на ISO – 9000.

За контакти

София 1225,
кв. Орландовци ул. "Мара Бунева" 99

Тел: 0888 900 700

Централа: (02) 926 70 40, моб: 0887 353 030

Магазин авточасти: (02) 926 70 35

Приемна: (02) 926 70 37

Пътна помощ: 0887 35 20 20

Управител: (02) 926 70 31

Информация

Автосервиз Полмо (София) е собственост на "Полмо Авто" ЕООД и разполага общо с 37 бр. работни поста, от които за автомонтьорски и регулировъчни операции 21 поста, за авто тенекеджийски и авто бояджийски услуги 12 поста и закрита производствена площ около 4000 кв.м.

Автосервиз Полмо
Партньори
Постоянни Клиенти
Общи условия
Екипи