"Автосервиз Полмо" - 0888 900 700

Трансмисионно масло Valvoline

От правилния избор на трансмисионното масло в голяма степен зависи нормалната и безпроблемна работа на предавателната кутия и силовите предавки в автомобила /скоростна кутия, раздатачна кутия, главно предаване/.

Автосервиз "Полмо Авто" препоръчва за да можете да направите коректния избор на най-доброто трансмисионно масло за вашият автомобил,  нашите консултант-продавачи  намиращи се в магазина за авточасти разположен в административната сграда на автосервиза, любезно ще ви предоставят каталожна информация, отговарящa на спецификацията на вашият автомобил, съобразена с продуктовия каталог на фирмата VALVOLIN, технически основано на  редица фактори, като вискозитетен клас, експлоатационно ниво, вид присадки и др.
Много собственици на автомобили пренебрегват факта, че тези продукти се използват без смяна 60 000 - 90 000, а понякога и повече километри. Трансмисионните масла се използват за смазване на зъбни колела в ръчни предавателни кутии, главно предаване и диференциали, кормилни кутии и други агрегати от трансмисията на леки, лекотоварни, товарни автомобили, автобуси и други машини.

transmisionno masloСпособността на маслото да запази продължително време работоспособността на агрегата се определя от неговата експлоатационна характеристика. Тя от своя страна зависи от конструктивните особености на агрегата, неговото предназначение и условията при които той работи.
Характерна  особеност за  зъбните предавки  от автомобилните трансмисии е работа при условия на високи специфични натоварвания в зоната на контакт, високи скорости на приплъзване  и   широк температурен   интервал. Основните  функции,   изпълнявани  от маслата за механични трансмисии, са:
- предпазване на триещите повърхности от износване, задиране и повърхностна умора на материала;  максимално намаляване на енергетичните загуби вследствие на триенето;
- отнасяне и разсейване на топлината от триещите се повърхности;
- намаляване на шума и вибрациите от зъбните колела.

За да осигурят надеждна и продължителна работа на агрегатите, маслата трябва да отговарят на определени изисквания:
- да имат добри смазочни свойства;
- да са стабилни при високи температури;
- да осигуряват подвижност (лесно превключване) на зъбните колела и синхронизаторите при ниски температури;
- да не въздействат корозионно на конструктивните елементи на агрегата;
- да са съвместими с материала на уплътнителните елементи;
- да имат добри антизапенващи свойства;
- да са стабилни при продължително съхранение и работа в агрегатите;
- да не са токсични и да отговарят на съответни изисквания за съдържание на вредни компоненти за околната среда.

Качеството на трансмисионното масло (подобно на моторното масло) се описва с две обобщени характеристики: вискозитетен клас и експлоатационна категория (ниво). Тези две характеристики се означават върху етикета на опаковката на всеки продукт.
Вискозитетните класове в Република България се определят от БДС 14368-82. По нормите на този стандарт, изцяло взаимствани от Класификацията на Асоцияциата на автомобилните инженери на САЩ, съществуват 6 /шест/ вискозитетни класа: 75W, 80W, 85W, 90, 140, 250. Първите три класа, означени с буква W, се отнасят за масла, експлоатирани при зимни условия, докато другите са подходящи за използване през лятото. В първоизточника (SАЕ) се включват 9 /девет/ вискозитетни класа, а именно: 70W, 75W, 80W, 85W, 80, 85, 90, 140 и 250. Това припокриване е свързано с изискванията към вискозитета при ниските температури или с границите на вискозитета при повишени температурни стойности.
Качеството на трансмисионните масла, е резултат от произхода и технологията на получаване на две основни групи изходни продукти - базово масло и композиция от функционални добавки (присадки).
Според произхода си базовите масла биват с минерален произход (директно получени от преработката на нефт) - синтетични, т.е. получени от определени нефтени компоненти, преработени по синтезна технология, или полусинтетични, получени чрез смесване в определено съотношение на минерално и синтетично базово масло.
Нисковискозните масла : 70W, 75W, 80W, 85W се използват в ненатоварени, синхронизирани, ръчни трансмисии. Такива са предавателните кутии на повечето японски, немски, италиански и френски леки автомобили и почти всички предавателни кутии на леко и тежкотоварни автомобили. Пониженият вискозитет благоприятства плавното превключване на предавките и липсата на неприятен шум от предавателната кутията. Най-често нисковискозните масла са изработени на основата на синтетични базови масла.
Повискозните масла са предназначени за диференциалите на леки, лекотоварни и тежкотоварни автомобили, а тези от вискозитетен клас 140 и/или 250 са само за диференциали на някои модели тежки камиони. Най-често срещаните на пазара са всесезонните трансмисионни масла. В тяхното означение се комбинират вискозитетните класове при ниски и при повишени температури, например SAE 75W/90; SAE 80W/90, SAE 85W/140. Използването им е възможно през всички сезони.
Важно условие за нормалната работа на трансмисиите е да не се допуска смесване на масла на различни производители. Причина за това е, че фирмите формулират крайните си продукти с различни по химичен състав пакети от присадки.
Типовете присадки са специфични и са съобразени с условията на работа и функционалните изисквания към трансмисионните масла и включват противозадирни (съкратено означавани ЕР), противоизносни, модифициращи триенето, депресатори, вискозитетно-индексни, антикорозионни, антиокислителни, антипенни присадки - всичко това балансирано така, че да се постигне желаното качество на продукта. Водещите производители на моторни и трансмисионни масла като Valvoline, ВР, Мobil, Сastrol и др. Извършват изпитвания в лабораторни условия, но най-надеждна е оценката, получена при последващите реални експлоатационни изпитвания на маслото, въпреки че те са скъпи, изискват продължително време и само повечето водещи фирми производители на масла, ги прилагат.
Автосервиз Полмо Авто препоръчва смяната на двигателно, трансмисионно масло и  филтри  да се извършва в специални помещения оборудвани и сертифицирани според изискванията за противопожарна безопасност, съоръжения със система за съхранение на отработеното масло и последващото рециклиране на отпадъчните продукти. Да предотвратим екологичните замърсявания,  да опазим природата на Република България.

За контакти

София 1225,
кв. Орландовци ул. "Мара Бунева" 99

Тел: 0888 900 700

Централа: (02) 926 70 40, моб: 0887 353 030

Магазин авточасти: (02) 926 70 35

Приемна: (02) 926 70 37

Пътна помощ: 0887 35 20 20

Управител: (02) 926 70 31

Информация

Автосервиз Полмо (София) е собственост на "Полмо Авто" ЕООД и разполага общо с 37 бр. работни поста, от които за автомонтьорски и регулировъчни операции 21 поста, за авто тенекеджийски и авто бояджийски услуги 12 поста и закрита производствена площ около 4000 кв.м.

Автосервиз Полмо
Партньори
Постоянни Клиенти
Общи условия
Екипи